Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας

1 Αθήνα: Δάφνης 12, Τ.Κ. 145 64 Κηφισιά
Τηλ.: 210 2583310

2 Πάτρα: Αυστραλίας 95 Τ.Κ. 264 42 Τηλ.: 2610 461900 – Fax: 2610 461919

3Κύπρος (Λεμεσσός): Αγίας Ζώνης 57 (Μ. Γειτονιά) BLOCK A 102 Τηλ.: 00357 25312761

Email: info@divico.gr

Web: www.divico.gr