Κατασκευή

Η βαλίτσα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην ΕΛΛΑΔΑ και συγκεκριμένα στην Πάτρα.

— —Κατασκευάζουμε

  • —  Τα καπνογόνα
  • —  Τον μηχανισμό εκτόξευσης μελάνης
  • —  Την ηλεκτρονική  πλακέτα