Συνδεσιμότητα

Φόρτιση

 • Η τσάντα διαθέτει συσσωρευτές μολύβδου 12V – 1,2 AH
 • Θέλει φόρτιση κάθε βράδυ
 • Διαθέτει ένδειξη φόρτισης (ηχητική και οπτική)
 • Ο φορτιστής διαθέτει οπτική ένδειξη φόρτισης

Είσοδος RS 232

 • Η τσάντα διαθέτει είσοδο RS232 για αλλαγή των παραμέτρων με ευκολία

GPS

 • Η τσάντα διαθέτει GPS (κατόπιν παραγγελίας) για τον προσδιορισμό της θέσης της και τη συνεχή παρακολούθησή της

Αποστολή σημάτων μέσω GPS

Αποστέλλονται μέχρι 5 σήματα στο κέντρο λήψεως μέσω του προγράμματος ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

 • —Θέση τσάντας
 • —Κατάσταση μπαταριών
 • —ON – OFF (ένδειξη)
 • —Ενεργοποίηση
 • —Άλλο…

Αποστολή σημάτων μέσω GSM

Αποστέλλονται μέχρι 5 σήματα μέσω του δικτύου GSM

 • —Οπλισμός από απόσταση
 • Ενεργοποίηση των καπνογόνων από μακρυά