Χρήσιμο Υλικό

Video

Επίδειξη Βαλίτσας Μεταφοράς χρημάτων

Μηχανισμός εκτόξευσης μελανιού στο εσωτερικό της τσάντας

Έντυπα

Ενημερωτικό Φυλλάδιο

Ενημερωτικό Φυλλάδιο (english)

Ενημερωτικό Φυλλάδιο (turkish)