Kullanım

Hırsızlık girişimi olunca:

  • 20 san için 80db’lik kuvvetli alarm çalar
  • 20 san sonra duman ajanları patlar ve mürekkep saçılır

Duman püskürtme:

  • Çantanın bir veya iki çıkıştan duman püskürtme imkanı vardır
  • Duman püskürtme olanağı 50 san sürekli olarak

Mürekkep püskürtme:

  • Mürekkep çantanın içine basınçla püskürtülür
  • 2mm’lik 600 delikten 1 saniyede 1kg mürekkep püskürtülür
  • Para boyanınca hırsız için kullanılamaz hale gelir, banka ise anında değiştirir